Při příležitosti letošního Mezinárodního dne archivů

Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani výjimečně vystaví listinu Jana Lucemburského z roku 1319.
Přijďte si ji ve dnech 10. 6. -13. 6. 2019 do archivu prohlédnout, zjistit, čeho se týkala a zkusit si přečíst vybrané pasáže🧐

Kdo se chce dozvědět něco o kadaňském znaku, bude mít příležitost ve středu 12. 6. 2019 v 16,30 h
na přednášce vedoucího archivu Petra Raka.