Home » Publikace » Bezděz » Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 10/2001

Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 10/2001

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Místo vydání: Česká Lípa
Rok vydání: 2001
Počet stran: 439
ISBN: 80-86319-03-2
ISSN: 1211-9172
Cena: Zdarma

Sborník je možné koupit nebo objednat na adrese Státní okresní archiv Česká Lípa, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa nebo na sokaceskalipa@soalitomerice.cz.

Obsah
Články a studie
Jiří Šouša / Laudatio Bezdězu k dovršení první desítky
Jiří Svoboda / Paleolit Českolipska a přilehlých území severních Čech
Vladimír Peša / Archeologie okolí Doks
Jaroslav Panáček – Michal Panáček / Konrad Pflüger v České Lípě?
Miroslav Veselý / Hnědouhelné doly u Dolního Podluží
Petr Havránek – Jan Štika – Miroslav Plakanec / Nové poznatky o dobývání a zpracování železných rud v Lužických horách
Ladislav Smejkal / Síň umění v Českém muzeu pro kraj Českolipský
Jana Blažková / Internační a sběrné středisko v České Lípě
Jaroslav Slabý / Dominikánský klášter v Jablonném v Podještědí v letech 1945-1950
Petr Kühn / Radioaktivní znečištění údolí Ploučnice u rybníčků severně Mimoně
Marta Plánská / Inventarizační průzkum přírodní památky Kytlice
Materiály
František Cvrk / XXII. strážní prapor a válečné deníky jeho jednotek (23. 9.-11. 11.1938)
Marta Plánská / Botanický průzkum mokřadu nad Hraničním rybníkem
Drobnosti
Petr Kühn / Ukradený Třípanský sloup
Petr Kühn / Záhady Vlhoště
Petr Kühn / Kde byl u Petrovic důl na železnou rudu
Miroslav Veselý / Přírodní památka „Kaňon potoka Kolné“
Petr Gajdošík / Nehoda na dubické silnici
Petr Havránek / Jeskyně Okno v Lužických horách
Karel Filip / Ojedinělý zálet drozda stěhovavého
Marta Plánská / Nález jabloně lesní (Malus sylvestris) v PR Klíč
Zprávy
Zdeněk Vitáček / Okresní vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě na počátku třetího tisíciletí