Home » Publikace » Bezděz » Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 25/2016

Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 25/2016

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Místo vydání: Česká Lípa
Rok vydání: 2016
Počet stran: 334
ISBN: 978-80-86319-28-5
ISSN: 1211-9172
Cena: Náklad je již rozebrán.

Sborník je možné koupit nebo objednat na adrese Státní okresní archiv Česká Lípa, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa nebo na sokaceskalipa@soalitomerice.cz.

Obsah

Editorial Miloslav Sovadina, Jak dál ve vlastivědné práci Články a studie Jaroslav Panáček: Trhy, jarmarky a specializovaná tržiště v České Lípě Michaela Casková: Noví měšťané českolipští v letech 1461 až 1720 Miloslav Sovadina: Vlastivědný časopis Mitteilungen des Nordböhmischen Exkursions-Klubs v historickém přehledu Martin Aschenbrenner: Okrašlovací spolek v Jablonném v Podještědí (1891-1938); Lukáš Blažej – Josef Kadlec – Petr Brůha – Petr Matúšových – Ladislav Čapek: Brouci (Coloeoptera) jírovcové aleje v oboře Vřísek (Zahrádky u České Lípy); Materiály Jaroslav Panáček: Nové informace o středověkém umění na Českolipsku Miloslav Kolomazník: Francouzi na Českolipsku 1813 Martin Aschenbrenner: Návštěvní kniha sloupské poustevny Petr Fletcher – Reinhard Selz: Padlí ze Stružnice ve 2. světové válce Drobnosti Ivan Peřina: Architektonické články z hradu Křída (okr. Česká Lípa) Petr Mandažiev – Jana Šubrtová: Malby Josefa Hagera v kostele sv. Vavřince v Jezvém Jaroslav Panáček: Zajímavé zbraně českolipského puškaře Zprávy Neznámý umělec Johann Siegert (1870-1939).(K výstavě ve VMG v České Lípě v roce 2016) Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2015 Kronika Miloslav Sovadina: Půl století práce v českolipském muzeu