Organizační jednotky

Organizační jednotky

Oddělení využívání a ochrany NAD

Oddělení využívání a ochrany NAD sídlí na dvou pracovištích: Litoměřice - Krajská: Pracoviště předkládá archiválie vzniklé z činnosti orgánů a úřadů státní správy, samosprávy, společenských...

Oddělení správy fondů a sbírek

Oddělení správy fondů a sbírek sídlí na třech pracovištích: Litoměřice - Krajská: Pracoviště spravuje archiválie vzniklé z činnosti orgánů a úřadů státní správy, samosprávy, společenských...

Aktuálně

Výstava online

SOA v Litoměřicích - Krajská

Výstavy online

Výstava - Počátky teroru. Nasazení německých policejních složek při okupaci československého pohraničí v roce 1938 Státní oblastní archiv v Litoměřicích plánoval vernisáž výstavy " Počátky teroru....