Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo rada/odborný rada oddělení Státní okresní archiv...

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo rada/odborný rada oddělení Státní okresní archiv Most odboru archivního, ID 17001030 ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích Č.j.: 2021/1266/SOALT/1 Litoměřice...

Nabízíme volné místo na pozici PRÁVNÍK na dobu určitou od 02.11.2020, nebo dle dohody

ČR-Státní oblastní archiv v Litoměřicích Nabízí volné místo na pozici: P R Á V N Í K na dobu určitou od 02.11.2020, nebo dle dohody Místo výkonu práce: SOA...

Veřejné zakázky

Profil zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/SOALTM Neaktivní profily a tržiště Hlavní profil E-ZAK https://www.gemin.cz/profil/statni-oblastni-archiv-v-litomericich https://etrziste.vortalgov.cz/profil/515550 (odkaz je momentálně mimo provoz, viz. https://etrziste.vortalgov.cz/) https://www.tendermarket.cz/Z00000394.profil www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/554de938-d077-4fc2-9753-0601af79d18f/... Seznam veřejných zakázek od 31. 10. 2019 (dle pokynu KNMV č. 5/2019) Poskytování...

Protikorupční program

Interní-protikorupční-program-2020

Informace o provozu podatelny

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů a) adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v...

Výměna střešního pláště v SOkA Chomutov

Výměna střešního pláště na profilu E-ZAK

Odvlhčení depozitářů v Chomutově

Dodatek_ke_smlouve_-_castecne_stavebni_prace Smlouva_-_castecne_stavebni_prace Smlouva_-_projektova_dokumentace Smlouva_-_rekonstrukce_topeni Smlouva_-_restauratorsky_pruzkum

Aktuálně

Výstava online

SOA v Litoměřicích - Krajská

Výstavy online

Výstava - Počátky teroru. Nasazení německých policejních složek při okupaci československého pohraničí v roce 1938 Státní oblastní archiv v Litoměřicích plánoval vernisáž výstavy " Počátky teroru....