Pracoviště SOA

Činnost oddělení

Oddělení v rámci stanoveného předmětu činnosti a odborného zaměření plní při výkonu působnosti Archivu zejména tyto úkoly: zjišťuje a odstraňuje závady na fyzickém stavu archiválií...

Činnost oddělení

Oddělení v rámci výkonu předmětu činnosti Archivu plní zejména tyto úkoly: plní funkci odborného oddělení pro archivní soubory uložené v jím spravovaných depozitářích zpracovává archiválie, archivní...

Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Kamýcká

Kamýcká 412 01 Litoměřice Doručovací adresa: Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 48/1 412 01 Litoměřice Email: info@soalitomerice.cz Tel: +420 477 755 964 (pouze středa a čtvrtek) Datová schránka: 3gnaiva Pokud chcete do...

Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Krajská

Krajská 48/1 412 01 Litoměřice Email: info@soalitomerice.cz Tel: +420 477 755 975 Datová schránka: 3gnaiva Provoz badatelny zajišťuje Oddělení využívání a ochrany Národního archivního dědictví. Kontakty

Progetto archivi Thun

V roce 2005 byl na stránkách archivu severoitalské provincie Trident (Archivio provinciale di Trento) spuštěn projekt virtuální rekonstrukce thunovského archivu ze starého rodového sídla...

Historie archivu – Pobočka Děčín

Děčínská pobočka Státního oblastního archivu v Litoměřicích stojí ve středu městské části Děčína, v Podmoklech, v původní hospodářské budově děčínské vrchnosti a tvoří jeden...

Činnost pobočky

Oddělení v rámci výkonu předmětu činnosti Archivu plní zejména tyto úkoly: pečuje o svěřenou část Národního archivního dědictví a zpracovává podklady pro jeho evidenci, zpracovává archiválie...

Činnost oddělení

Oddělení v rámci stanoveného předmětu činnosti a odborného zaměření plní při výkonu působnosti Archivu zejména tyto úkoly: zjišťuje a odstraňuje závady na fyzickém stavu...

Historie archivu

    Mostecké pracoviště Státního oblastního archivu v Litoměřicích bylo zřízeno v roce 1996 poté, kdy v důsledku změněných společenských podmínek došlo ke zrušení Generálního ředitelství...

Archivní fondy mělnických Lobkoviců restituované p. Jiřím Lobkowiczem, zámek Mělník: www. lobkowicz-melnik.cz

Rodinný archiv Lobkoviců Mělník, 1587-1947. Ústřední správa lobkovických statků, Mělník, 1542-1949. Soukromý spolek pro podporu bydlící chudiny, Praha, 1805-1819. 6. zeměbranecký prapor Mladá Boleslav, 1808-1811.

Aktuálně

Výstava online

Výstava k dějinám sídla Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Výstavy mívají krátký život, rádi bychom proto jedné z nich umožnili prostřednictvím internetových stránek žít pomyslný druhý život. Výstava „Proměny vnější a vnitřní“ byla...