Pracoviště SOA Pobočka Děčín

Pobočka Děčín

Úprava otevírací doby všech badatelen.

V souvislosti s opatřeními vyhlášenými ministrem zdravotnictví se od pondělí 12. října 2020 do odvolání upravuje otevírací doba badatelen na všech pracovištích Státního oblastního...

Omezení internetových služeb a telefonních linek

V souvislosti se změnou našeho poskytovatele internetu, bude v omezeném období po 30. 9. 2020 docházet k výpadkům jednotlivých služeb, poskytovaných naším archivem. Od stejného...

Progetto archivi Thun

V roce 2005 byl na stránkách archivu severoitalské provincie Trident (Archivio provinciale di Trento) spuštěn projekt virtuální rekonstrukce thunovského archivu ze starého rodového sídla...

Historie archivu – Pobočka Děčín

Děčínská pobočka Státního oblastního archivu v Litoměřicích stojí ve středu městské části Děčína, v Podmoklech, v původní hospodářské budově děčínské vrchnosti a tvoří jeden...

Činnost pobočky

Oddělení v rámci výkonu předmětu činnosti Archivu plní zejména tyto úkoly: pečuje o svěřenou část Národního archivního dědictví a zpracovává podklady pro jeho evidenci, zpracovává archiválie...

Pobočka Děčín – Podmokly

Zbrojnická 14/1 405 02 Děčín - Podmokly Email: decin@soalitomerice.cz Tel.: +420 477 755 942 Datová schránka: 3gnaiva Provoz badatelny: pondělí 8.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00 středa 8.30 - 11.30 a...

Aktuality v pobočce Děčín - Podmokly

Aktuálně