Předarchivní péče

Předarchivní péče

Vzor návrhu na výběr archiválií mimo skartační řízení

Vzory návrhu na výběr archiválií mimo skartační řízení a na žádost o projednání zabezpečení dokumentů zanikajícího subjektu.

Povinnosti likvidátorů a insolvenčních správců

Zákon č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), stanovuje povinnost likvidátorům a...

Národní standard pro elektronické systémy spisových služeb

Národní standard pro elektronické systémy spisové služby naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Výkon spisové služby v elektronické podobě

Výkon spisové služby v elektronických systémech spisové služby (dále jen „eSSL“) Státní oblastní archiv v Litoměřicích v rámci své působnosti v oblasti metodické a poradenské funkce v oblasti...

Vzorové spisové směrnice

Vzorové spisové směrnice naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra České Republiky.

Seznam koncesovaných komerčních spisoven na území Ústeckého a Libereckého kraje

ADEN GROUP s.r.o., Masarykova 164, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25021451 ARCHIVER spol. s r.o., Klostermannova 690/15, 460 01 Liberec 1, IČ: 49098560 ARIES DATA a.s., Sdružená...

Legislativa

Právní předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra České Republiky.

Co je soukromoprávní původce?

Soukromoprávní původci mají také povinnost ukládat dokumenty a umožnit z nich výběr archiválií, ovšem za daleko mírnějších podmínek než původci veřejnoprávní. Podle § 3 odst....

Aktuálně

Výstava online

Výstava k dějinám sídla Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Výstavy mívají krátký život, rádi bychom proto jedné z nich umožnili prostřednictvím internetových stránek žít pomyslný druhý život. Výstava „Proměny vnější a vnitřní“ byla...