Předarchivní péče Komerční spisovny

Komerční spisovny

Seznam koncesovaných komerčních spisoven na území Ústeckého a Libereckého kraje

Stav k 21. 06. 2018 AD ACTA group CZ s.r.o., Ocelářská 1354/35, 190 00, Praha 9 – Libeň,           IČ 058 86 694 Provozovna 512 61, Přepeře 225 ARCHIVER...

Informace pro uchazeče o koncesi k předmětu podnikání „vedení spisovny“

Předmět podnikání „vedení soukromé spisovny“, který patřil mezi živnosti volné, byl na základě § 89 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě...

Aktuálně

Výstava online

Výstava k dějinám sídla Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Výstavy mívají krátký život, rádi bychom proto jedné z nich umožnili prostřednictvím internetových stránek žít pomyslný druhý život. Výstava „Proměny vnější a vnitřní“ byla...