Předarchivní péče Komerční spisovny

Komerční spisovny

Seznam koncesovaných komerčních spisoven na území Ústeckého a Libereckého kraje

ARCHIVER spol. s r.o., Jablonecká 7/22, 460 05, Liberec V - Kristiánov, IČ 490 98 560 Provozovna Vesecká 25/1, 460 06, Liberec VI – Rochlice ARIES...

Informace pro uchazeče o koncesi k předmětu podnikání „vedení spisovny“

Předmět podnikání „vedení soukromé spisovny“, který patřil mezi živnosti volné, byl na základě § 89 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě...

Aktuálně

Výstava online

Výstava k dějinám sídla Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Výstavy mívají krátký život, rádi bychom proto jedné z nich umožnili prostřednictvím internetových stránek žít pomyslný druhý život. Výstava „Proměny vnější a vnitřní“ byla...