Předarchivní péče Komerční spisovny

Komerční spisovny

Seznam koncesovaných komerčních spisoven na území Ústeckého a Libereckého kraje

ADEN GROUP s.r.o., Masarykova 164, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25021451 ARCHIVER spol. s r.o., Klostermannova 690/15, 460 01 Liberec 1, IČ: 49098560 ARIES DATA a.s., Sdružená...

Informace pro uchazeče o koncesi k předmětu podnikání „vedení spisovny“

Předmět podnikání „vedení soukromé spisovny“, který patřil mezi živnosti volné, byl na základě § 89 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě...

Aktuálně

Výstava online