Home » Publikace » Edice a studie

Edice a studie

2016 | 2014 | 2009
 
2016  
Kronika města České Lípy mistra Hanse Kriescheho
Autor: Zpracoval a přeložil: Jaroslav Panáček
Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích a Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Rok vydání: 2016
Počet stran: 392
ISBN: 978-80-904381-6-3 a 978-80-872771-39-6
Cena: 407,- Kč
 
2014  
Budování nové epochy. Kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice (Edice a studie Státního oblastního archivu v Litoměřicích, svazek 2)
Autor: FEIGE, Jakub
Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích a Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Místo vydání: Litoměřice - Praha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 288
ISBN: 978-80-904381-3-2 a 978-80-88013-02-0
Cena: 387 Kč
 
2009  
Paměti roudnických měšťanů z 18. století. Brodští & Jílkové (Edice a studie Státního oblastního archivu v Litoměřicích, svazek 1)
Autor: KOPIČKA, Petr a Oldřich KOTYZA
Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích a Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Místo vydání: Litoměřice - Praha
Rok vydání: 2009
Počet stran: 272
ISBN: 978-80-904381-0-1 a 978-80-87271-05-6
Cena: 362 Kč