SOkA Děčín

Uzavírka badatelny SOkA Děčín

Badatelna SOkA Děčín bude ve dnech 12. a 14. února t.r. mimo provoz.

Upozornění badatelům: Badatelna Děčín uzavřena

  Vážení badatelé, z technických důvodů bude badatelna SOkA Děčín ve dnech 14. 8. a 16. 8. 2017 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Upozornění badatelům: Badatelna SOkA Děčín uzavřena

Vážení badatelé, z technických důvodů bude badatelna SOkA Děčín ve dnech 24.7. a 26. 7. 2017 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Uzavření badatelny SOkA Děčín

Ve dnech 6.2. a 8.2. 2017 bude badatelna SOkA Děčín mimo provoz. Děkujeme za pochopení

Archivní fondy, sbírky a knihovna Státního okresního archivu Děčín

Archivní fondy a sbírky (skupiny - název, časový rozsah, fyzický rozsah) Okresní úřady: Děčín (1850 – 1938), 133,30 bm; Expositura Česká Kamenice (1913 – 1928),...

Historie Státního okresního archivu Děčín

Po druhé světové válce byl děčínský městský archiv převezen z poškozené radnice do muzejního skladu a tam složen na hromady. 10. srpna 1949 se...

Činnost státního okresního archivu

Státní okresní archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení vykonává v rámci vymezené územní působnosti státní správu, provádí odbornou činnost a...

Státní okresní archiv Děčín

Dlouhá jízda - zámek 1253 405 02 Děčín I Email: sokadecin@soalitomerice.cz Tel.: +420 477 755 932 (pouze v případě výpadku pevné sítě: +420 770 177 955) Datová schránka:...

Aktuality SOkA Děčín

Aktuálně