Comotovia 2019

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani
si Vás dovolují pozvat na konferenci

COMOTOVIA 2019

věnovanou 150. výročí železniční dopravy v Chomutově,
která se bude konat 5. listopadu 2019 od 8.15 hod
v zasedací síni historické radnice na náměstí 1. máje v Chomutově