Skip to main content

SOkA Česká Lípa

Budova archivu
Střelnice 3035
470 01
Česká Lípa
Email: 
sokaceskalipa@soalitomerice.cz
Tel.: 
+420 488 577 802
Fax: 
+420 488 577 803 nefunkční

Provoz badatelny:
pondělí 8:00-12:00 a 13:00-17:00
středa 8:00-12:00 a 13:00-17:00

Badatelna má kapacitu 12 studijních míst. Ke studiu se badatelé nemusejí předem objednávat. Veškeré archiválie, knihy a periodika jsou uloženy v budově archivu a jsou v souladu s badatelským řádem okamžitě přístupné badatelům. Badatelé mají k dispozici elektronický katalog odborné archivní knihovny.

Kontakty

PhDr. Jana Blažková ředitelka SOkA blazkova@soalitomerice.cz
+420 488 577 800
Viola Bendová archivářka bendova@soalitomerice.cz
+420 488 577 804
Martina Brůžková asistentka bruzkova@soalitomerice.cz
+420 488 577 802
Jaroslava Jarolímková archivářka (badatelna, knihovna) jarolimkova@soalitomerice.cz
+420 488 577 805
PhDr. Petr Kozojed archivář kozojed@soalitomerice.cz
+420 488 577 806
Mgr. Michal Rádl archivář radl@soalitomerice.cz
+420 488 577 807
Mgr. Blanka Samková archivářka samkova@soalitomerice.cz
+420 488 577 801

Informace o archivu

Činnosti státního okresního archivu

Státní okresní archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení vykonává v rámci vymezené územní působnosti státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly na úseku archivnictví a...

Historie SOkA Česká Lípa

Okresní archiv v České Lípě měl své předchůdce v městských archivech v několika městech, kde bylo o staré písemnosti skutečně pečováno a byly i badatelsky využívány. Zejména to byl městský archiv...

Archivní fondy a sbírky a knihovna, SOkA Česká Lípa

Archivní fondy a sbírky

K 1. 1. 2005 měl SOkA v České Lípě 1634 fondů a sbírek, celkový rozsah činil 3 229 bm archiválií, z toho bylo 1312 bm bylo inventarizováno.

1...

ČR–Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice

Datová schránka: 3gnaiva
E-mail: info@soalitomerice.cz
Tel.: +420 477 755 975
Fax.: +420 477 755 992

S připomínkami k obsahu stránek se obracejte na Vlastimila Rošlapila.