Skip to main content

SOkA Chomutov/Kadaň

Budova archivu
Boženy Němcové 68
432 01
Kadaň
Email: 
sokakadan@soalitomerice.cz
Tel.: 
+420 477 755 889
Fax: 
+420 477 755 883

Provoz badatelny:
pondělí 8:00-17:00
středa 8:00-17:00

Poslední materiály předkládáme badatelům v 16:30 hod.

Badatelna je v době 4.–29. července 2016 uzavřena. Za případné komplikace se omlouváme.

Kontakty

PaedDr. Mgr. Petr Rak ředitel SOkA rak@soalitomerice.cz
+420 477 755 880
Mgr. Michaela Balášová archivářka (badatelna) balasova@soalitomerice.cz
+420 477 755 887, +420 477 755 881
Ing. Iveta Ferencová archivářka (knihovna) ferencova@soalitomerice.cz
+420 477 755 885
Lenka Sikorová archivářka sikorova@soalitomerice.cz
+420 477 755 882
Lada Soukupová archivářka soukupova@soalitomerice.cz
+420 477 755 884
Milan Vorlík technický pracovník vorlik@soalitomerice.cz
+420 477 755 886

Informace o archivu

Činnosti státního okresního archivu

Státní okresní archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení vykonává v rámci vymezené územní působnosti státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly na úseku archivnictví a...

Historie SOkA Chomutov

Státní okresní archiv sídlí v budově, přiléhající k bývalým městským hradbám. Původně na tomto místě stával františkánský klášter s kostelem svatého Michala, jehož počátky sahají (zřejmě shodně s...

Archivní fondy a sbírky

Archivní fondy a sbírky
V našich archivních fondech naleznete dokumenty z následujících oblastí:
(soupis fondů a sbírek uspořádaný podle lokalit naleznete v přiloženém Soupisu fondů (...

Sbírka kronik

Sbírka kronik
V našem archivu je uložena celá řada kronik a pamětních knih:

Knihovna

V naší knihovně naleznete více než 10.000 svazků publikací z historických i příbuzných oborů (archivnictví, dějiny umění, památková péče apod.). Shromažďujeme zejména regionální literaturu či...

Aktuality a poznámky

Upozornění badatelům: Badatelna uzavřena

Badatelna je v době 4.–29. července 2016 uzavřena. Za případné komplikace se omlouváme.


04.07.2016 - 29.07.2016

ČR–Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice

Datová schránka: 3gnaiva
E-mail: info@soalitomerice.cz
Tel.: +420 477 755 975
Fax.: +420 477 755 992

S připomínkami k obsahu stránek se obracejte na Vlastimila Rošlapila.