Skip to main content

SOkA Chomutov/Kadaň

Budova archivu
Boženy Němcové 68
432 01
Kadaň
Email: 
sokakadan@soalitomerice.cz
Tel.: 
+420 477 755 889
Fax: 
+420 477 755 883

Provoz badatelny:
pondělí 8:00-17:00
středa 8:00-17:00

Poslední materiály překládáme badatelům v 16:30 hod.

Kontakty

PaedDr. Mgr. Petr Rak ředitel SOkA rak@soalitomerice.cz
+420 477 755 880
Mgr. Michaela Balášová archivářka (badatelna) balasova@soalitomerice.cz
+420 477 755 887, +420 477 755 881
Ing. Iveta Ferencová archivářka (knihovna) ferencova@soalitomerice.cz
+420 477 755 885
Lenka Sikorová archivářka sikorova@soalitomerice.cz
+420 477 755 882
Lada Soukupová archivářka soukupova@soalitomerice.cz
+420 477 755 884
Milan Vorlík technický pracovník vorlik@soalitomerice.cz
+420 477 755 886

Informace o archivu

Činnosti státního okresního archivu

Státní okresní archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení vykonává v rámci vymezené územní působnosti státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly na úseku archivnictví a...

Historie SOkA Chomutov

Státní okresní archiv sídlí v budově, přiléhající k bývalým městským hradbám. Původně na tomto místě stával františkánský klášter s kostelem svatého Michala, jehož počátky sahají (zřejmě shodně s...

Archivní fondy a sbírky

Archivní fondy a sbírky
V našich archivních fondech naleznete dokumenty z následujících oblastí:
(soupis fondů a sbírek uspořádaný podle lokalit naleznete v přiloženém Soupisu fondů (...

Sbírka kronik

Sbírka kronik
V našem archivu je uložena celá řada kronik a pamětních knih:

(následující soupisy neevidují všechny zde uložené kroniky, řada dalších je evidována pouze v příslušných...

Knihovna

V naší knihovně naleznete více než 10.000 svazků publikací z historických i příbuzných oborů (archivnictví, dějiny umění, památková péče apod.). Shromažďujeme zejména regionální literaturu či...

Aktuality a poznámky

Omezení přístupu k fondům SOkA Chomutov se sídlem v Kadani

V důsledku stavebních prací nebudou od 1. června až do odvolání přístupné všechny fondy. Badatelům se doporučuje, aby si před návštěvou archivu ověřili, zda jim budou moci být požadované...

ČR–Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice

Datová schránka: 3gnaiva
E-mail: info@soalitomerice.cz
Tel.: +420 477 755 975
Fax.: +420 477 755 992

S připomínkami k obsahu stránek se obracejte na Vlastimila Rošlapila.