Skip to main content

SOkA Liberec

Budova archivu
Vilová 339/24
460 10
Liberec
Email: 
sokaliberec@soalitomerice.cz
Tel.: 
+420 488 577 812
Fax: 
+420 488 577 813

Provoz badatelny:
pondělí 8:00-17:00
středa 8:00-17:00

Studium v badatelně ve Vilové ulici je možné pouze v úředních dnech po předchozím objednání.
Základní informace o provozu badatelny na tel. 488 577 818. Dotazy na archivní materiál a jeho objednání prosíme na e-mail badatelnalbc@soalitomerice.cz.
S ohledem na umístění podstatné části archiválií mimo hlavní budovu doporučujeme objednávat si studijní materiál 1 až 2 týdny před plánovaným termínem studia.

Projektová dokumentace Stavoprojektu Liberec bude žadatelům předložena k nahlédnutí pouze po předchozí dohodě (telefonicky, písemně, osobně), a to v termínech určených s ohledem na provozní podmínky archivu.

Kontakty

Mgr. Robert Filip ředitel SOkA filip@soalitomerice.cz
+420 488 577 810
Jiří Bock archivář (badatelna) bock@soalitomerice.cz
+420 488 577 818
Mgr. Hana Chocholoušková archivářka +420 488 577 816
Dagmar Dušková restaurátorka duskovad@soalitomerice.cz
+420 488 577 817
Ing. Jana Floriánová archivářka (knihovna) florianova@soalitomerice.cz
+420 488 577 812
Dagmar Jelínková restaurátorka jelinkova@soalitomerice.cz
+420 488 577 817
Petr Kolín DiS. archivář kolin@soalitomerice.cz
+420 488 577 814
Jiří Macháček technický personál
Mgr. Jana Pažoutová archivářka pazoutova@soalitomerice.cz
+420 488 577 811
Lenka Růžičková Eisnerová restaurátorka

Informace o archivu

Činnosti státního okresního archivu

Státní okresní archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení vykonává v rámci vymezené územní působnosti státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly na úseku archivnictví a...

Historie SOkA Liberec

První pokusy uspořádat staré liberecké písemnosti spadají do konce 19. století, kdy liberecký badatel Ludvík Hübner přestěhoval městské písemnosti ze staré do nové radnice, kde je setřídil a...

Archivní fondy a sbírky - SOkA Liberec

SOkA Liberec patří k větším archivům svého druhu v České republice. Opatruje přes 5 km archiválií, které tvoří zhruba 1 600 archivních fondů. Jako každý okresní archiv spravuje písemnosti státní...

ČR–Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice

Datová schránka: 3gnaiva
E-mail: info@soalitomerice.cz
Tel.: +420 477 755 975
Fax.: +420 477 755 992

S připomínkami k obsahu stránek se obracejte na Vlastimila Rošlapila.