Skip to main content

SOkA Louny

Budova archivu
Mírové náměstí 57
440 01
Louny
Email: 
sokalouny@soalitomerice.cz
Tel.: 
+420 477 755 892
Fax: 
+420 477 755 893

Provoz badatelny:
pondělí 7:30-17:00
středa 7:30-17:00
pátek 7:30-14:00

Vzhledem k uložení části fondů mimo hlavní budovu archivu doporučujeme návštěvu v badatelně předem ohlásit.

Kontakty

PhDr. Jan Mareš Ph.D. ředitel SOkA mares@soalitomerice.cz
+420 477 755 890
Ladislav Bába technický pracovník baba@soalitomerice.cz
+420 477 755 894
Mgr. Jana Kuprová archivářka (badatelna) kuprova@soalitomerice.cz
+420 477 755 891
Zdena Patrovská archivářka (knihovna) patrovska@soalitomerice.cz
+420 477 755 892
PhDr. Petra Rudolfová archivář rudolfova@soalitomerice.cz
+420 477 755 894

Informace o archivu

Činnosti státního okresního archivu

Státní okresní archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení vykonává v rámci vymezené územní působnosti státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly na úseku archivnictví a...

Historie SOkA Louny

Předchůdce dnešního archivu, Okresní archiv v Lounech, vznikl v roce 1954. Stávající teritoriální rozsah jeho činnosti byl stanoven v roce 1960 při územně správní reformě. V tomto roce došlo ke...

Archivní fondy a sbírky, knihovna - SOkA Louny

V SOkA Louny jsou uloženy fondy vzniklé činností různých původců z oblasti vymezené rozsahem lounského okresu. V současné době archiv ve dvou depozitářích přechovává 712 archivních fondů a sbírek...

Regionální bibliografie okresu Louny

Bibliografie článků a studií s historickou tematikou, pořízená z časopisů Vlastivědný sborník okresu Louny (VSOL, 1930-1949, 1992-1994), Krajem Lučanů (KL, 1927-1949), Unsere Heimat (1928-1941),...

Soupis kronik SOkA Louny 1729-2006

Soupis všech obecních, spolkových, školních a farních kronik uložených v Státním okresním archivu Louny. Kroniky jsou součástí příslušných archivních fondů. V programu Excel. Autor: Bohumír Roedl...

ČR–Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice

Datová schránka: 3gnaiva
E-mail: info@soalitomerice.cz
Tel.: +420 477 755 975
Fax.: +420 477 755 992

S připomínkami k obsahu stránek se obracejte na Vlastimila Rošlapila.