(Czech) Archivní fondy, sbírky a knihovna Státního okresního archivu Liberec

Leider ist der Eintrag nur auf Tschechisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

SOkA Liberec patří k největším archivům svého druhu v České republice. Opatruje přes 6 běžných km archiválií, které tvoří více než 2 200 archivních souborů. Jako každý okresní archiv spravuje písemnosti státní správy, měst a obcí, cechů a společenstev, materiály církevních institucí, škol, spolků, firem okresu Liberec, či písemné pozůstalosti významných osob regionu. Do roku 1945 jsou jazykově převážně německé, české jsou z oblasti Českodubska. Nejstarší archiválie, provenienčně zahraniční, se nachází ve fondu Patrimoniální archiv Gondorf nad Moselou a sahají až k roku 1361. Největším a nejdůležitějším fondem archivu je Archiv města Liberce. V současné době má 980 bm, je z převážné části zpracovaný a badatelsky přístupný. Městská registratura se dochovala téměř kompletně. Liberec, původně poddanské město, se stal rozvojem hlavně textilního průmyslu v polovině 19. století druhým největším městem po Praze a centrem německé menšiny v Čechách. Ve fondu jsou uloženy například podklady ke snahám o vytvoření provincie Deutschböhmen po vzniku republiky v roce 1918. Z dalších archivů měst zaslouží zmínku archivy měst Frýdlant v Čechách, Chrastava a Český Dub. Zajímavějšími archiváliemi, které se vymykají obvyklému průměru a jsou v nich uložené, jsou například popravčí kniha (Schwarzes Gerichtsbuch) z let 1565 – 1770 z fondu Archiv města Chrastavy či alchymistický receptář (cca 16.stol.) ve fondu Archiv města Frýdlant v Čechách. Z písemností archivů obcí vyniká kronika Andělské Hory Floriána Amtsbüchlera s krásnými naivními ilustracemi. Mezi písemnostmi škol hraje mimořádnou úlohu fond Reálka Liberec (1837 – 1938) již proto, že byla druhou nejstarší školou tohoto typu v českých zemích. Život české menšiny je možno studovat ve fondu Inspektorát menšinových škol (1919-1939), v materiálech spolku Česká beseda a v písemnostech českých obecných škol. Liberec jako silně průmyslové město hrál důležitou úlohu v organizaci dělnického hnutí. Podklady pro studium se nachází hlavně v presidiálních spisech libereckého magistrátu a v trestních spisech okresního soudu. V těch jsou i doklady k henleinovskému hnutí. Z rodinných archivů je zajímavý Rodinný archiv Liebiegů (1821 – 1944) s materiály k počátkům automobilizmu v českých zemích, z osobních fondů dokumenty dr. Ericha Gieracha (1908 – 1943). Z podnikových archivů na materiály firmy Jan Liebieg a spol. (1799 – 1946) navazují dosud nezpracované písemnosti zlikvidované Textilany Liberec. Pro Českodubsko byla největším výrobním podnikem Továrna Franz Schmitt (1843 – 1945). Svým množstvím dochovaných fotografií z období druhé světové války je významná Redakce Die Zeit (1939 – 1945). Dokumentární filmový materiál týkající se území libereckého kraje, vzniklý převážně po roce 1945, je uložen ve fondu Správa městských kin Liberec (1936)1966 – 1991. Informace z archivního materiálu lze doplnit v bohaté knihovně obsahující mimo jiné řady regionálních novin a časopisů. Informace z archivního materiálu lze doplnit v bohaté knihovně obsahující mimo jiné řady regionálních novin a časopisů např. Reichenberger Zeitung