(Czech) Činnost oddělení

Leider ist der Eintrag nur auf Tschechisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Oddělení v rámci stanoveného předmětu činnosti a odborného zaměření plní při výkonu působnosti Archivu zejména tyto úkoly:

  • zjišťuje a odstraňuje závady na fyzickém stavu archiválií a jejich příčiny, provádí konzervátorské a restaurátorské práce,
  • ve spolupráci s oddělením správy fondů a sbírek umožňuje nahlížet do uložených archiválií, poskytuje informace o archiváliích a možnostech jejich využití, vyhledává v uložených archiváliích údaje, pořizuje, výpisy, opisy, a kopie, ověřuje je, zpracovává matriční rešerše a vykonává agendu s tím spojenou,
  • spravuje centrální knihovnu odborné literatury v oboru archivnictví, spisové služby a regionální historie a koordinuje činnost a doplňování knižního fondu knihoven vnitřních organizačních jednotek Archivu,
  • koordinuje kulturní a výstavní aktivity Archivu,
  • podílí se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti Archivu v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů.