(Czech) Josef Pekař a české dějiny 15. – 18. století: sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 8. – 9. dubna 1994 v Turnově a Sedmihorkách. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 1

Vydavatel: Státní okresní archiv Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje v Turnově

Místo vydání: Bystrá nad Jizerou

Rok vydání: 1994

Počet stran: 196

ISBN: 80-901284-2-4

 

Základní info:

Titul je rozebrán

 

Obsah:

Josef Hanzal: Poslední návrat Josefa Pekaře. Projev při odhalení obnoveného pomníku J. Pekaře 8. dubna 1994 v Turnově
I.
Jindřich Francek / Pekařova společnost pro povznesení Českého ráje
Zdeněk Beneš / Pekařova periodizace českých dějin
Marie Novozámská / Josef Pekař v pozůstalosti Josefa Klika
Renata Ferklová / Zdeněk Kalista – Pekařův žák, interpret a polemik
Jan Šťovíček / J. Pekař, J. V. Šimák a počátky české etnografie
Ivo Kořán / Josef Pekař a výtvarné umění
Marie Štemberková / Dějiny školství a vzdělanosti v díle J. Pekaře
Bohdan Zilynskyj / Josef Pekař a Mychajlo Hruševskyj
II.
Jaroslav Bouček / Slavíkova kritika Pekařova pojetí husitství
Jaroslav Pánek / Pekařovo pojetí předbělohorské doby
Josef Hanzal / Duchovní tvářnost pobělohorských Čech a dílo Josefa Pekaře
Jan Skutil / Schillerův Wallenstein a Pekařův Valdštejn
Jaroslav Čechura / Josef Pekař, sociální historik pozdního středověku
III.
Eduard Maur / Josef Pekař a česká agrární historiografie
Marie Ryantová / Po stopách vzniku Knihy o Kosti a jejího třetího dílu
Vít Vlnas / Čtvrtá kapitola z boje o sv. Jana Nepomuckého
Karel Novotný / České národní obrození a dílo Josefa Pekaře
Z diskuse
Karel Štefek / K filosofickým aspektům Pekařova díla
Eva a Karol Bílkovi / Písemnosti Josefa Pekaře v Literárním archivu PNP
Jaroslav Pánek / Názor Kamila Krofty na Pekařovo pojetí předbělohorské doby
Přílohy
Vojtěch Ron / Skica k poctě Josefu Pekařovi
Seznam účastníků konference
Zusammenfassung