Internationaler Tag der Archive und Museumsnacht in Leitmeritz 2016

    Děkujeme všem návštěvníkům Mezinárodního dne archivů a Muzejní noci v Litoměřicích za hojnou účast.
    Státní oblastní archiv v Litoměřicích, pracoviště Kamýcká