(Czech) Podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti: sborník referátů z vědecké konference, konané ve dnech 24.-25. dubna 1988 v lázních Sedmihorkách. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 4

Vydavatel: Státní okresní archiv Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje v Turnově

Místo vydání: Semily

Rok vydání: 1998

Počet stran: 255

ISBN: 80-901284-9-1

ISSN: 1211-975X

Cena: 100 Kč

 

Základní info:

Lze objednat u pí Petruškové v Muzeu Českého ráje v Turnově

 

Obsah:

I. Vznik a vývoj moderního agrárního dějepisectví
Josef Hanzal / Český venkov v tvorbě Františka Kutnara a jeho předchůdců
Marie Ryantová / Josef Kalousek a počátky českého agrárního dějepisectví
Vladimír Wolf / Václav Novák, jeden z představitelů agrárního dějepisectví mezi válkami
Jiří Lapáček / Novinář František Obrtel – popularizátor výsledků agrárního dějepisectví
Marek L. Krejčí / Zrušení svěřenství, pozemková reforma a patrimoniální archivy
Jiří Šouša / Selský archiv a Časopis pro dějiny venkova – publikační orgány českého agrárního dějepisectví
Ludomír Kocourek / Několik poznámek k agrárním dějinám v německých vlastivědných časopisech
II. Místo dějin venkova v současné historiografii
Jana Burešová / K problematice výzkumu dějin československého zemědělství po druhé světové válce
Jaroslava Honcová / Státní archiv zemědělský a jeho osudy
Marek Cetwiński / Chlopi – lud czy naród? Historia wsi polskiej na przelomie XIX i XX wieku
Michaela Kokojanová / »Lidí hloupých …do města nepřijímati.« K zemědělskému podnikání pernštejnského Prostějova
Jiřina Juněcová / Režijní velkostatek na sklonku feudalismu
III. František Kutnar – pedagog, historik a člověk
Josef Petráň – Eduard Maur / František Kutnar a Univerzita Karlova
Libuše Hrabová / František Kutnar v Olomouci
Ludmila Hlaváčková / František Kutnar – učitel
Alena Šubrtová / Pár vzpomínek na pana docenta
Jan Havránek / František Kutnar a jeho pojetí národního obrození v Přehledu dějin Československa v epoše feudalismu
Karel Štefek / K problematice strukturalismu v Kutnarově díle
Josef Blüml / Osobnost historika v pojetí Františka Kutnara
Ladislav Hladký / František Kutnar a dějiny českého lnářství
Bohumil Jiroušek / František Kutnar a Josef Klik – kolegové a přátelé
Jaroslav Čechura / Nepublikované práce Františka Kutnara k dějinám zemědělství
Miloslava Melanová / Nerealizovaný projekt Františka Kutnara k dějinám zemědělství – historický slovník terminologický
Josef Hanzal / František Kutnar a Historický klub
Aleš Kutnar / František Kutnar – tatínek a mlázovický rodák
Závěrečné slovo (Vladimír Wolf)
Seznam účastníků konference