Startseite » Veröffentlichungen » Porta Bohemica » (Čeština) Porta Bohemica. Sborník historických prací, č. 6

(Čeština) Porta Bohemica. Sborník historických prací, č. 6

Porta Bohemica. Sborník historických prací, č. 6 Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Místo vydání: Litoměřice
Rok vydání: 2013
Počet stran: 237
ISBN: 978-80-904381-2-5
Cena: zdarma

(Čeština) Sborníky je možné získat ve Státních okresních archivech a na pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích nebo objednat na adrese Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice nebo na info@soalitomerice.cz.

Obsah

(Čeština)

Články, studie a historické eseje
Lucie Toman – Kateřina Hausnerová / Děkanská knihovna v Duchcově. Vývoj a dochování historického fondu
Martin Barus / Chotětovská farní knihovna – nástin vývoje a stav dochování jejího historického fondu
Antonín Kadlec / Využití rukopisné malby pro studium militarií přelomu 14. a 15. století na modelovém příkladu Bible litoměřicko-třeboňské
Michal Plavec / Nálety na Litoměřicko v květnu 1945
Václav Zeman / O povolání evangelického faráře do Srbské Kamenice v roce 1598 s edicí jeho vokačního listu
Tomáš Velička / O městech v SZ Čechách a jejich komunikaci s královskými úředníky
Tomáš Pražák / Infanticidium v litoměřickém regionu 2. poloviny 19. století ze spisů Krajského soudu Litoměřice
Kateřina Dvořáková / Ochranná pergamenová vazba
Recenze
Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch. 4: Grafen und Herren
Petr Meduna – Jan Pařez – Jaromír Tlustý / Kostel Povýšení svatého Kříže v Radonicích nad Ohří
Vlastimil Pažourek (ed.) / Hrady na hranici. Čechy – Sasko, s. 1
Zprávy