Startseite » Veröffentlichungen » Sborník okresního archivu v Lounech » (Čeština) Sborník okresního archivu v Lounech V.

(Čeština) Sborník okresního archivu v Lounech V.

Vydavatel: Okresní archiv v Lounech
Místo vydání: Louny
Rok vydání: 1992
Počet stran: 64
ISSN: 1210-3675

rozebráno

Obsah
Články, studie a historické eseje
Jan Pařez / Lounská městská kancelář a její diplomatika 1418-1442
Bohumír Roedl ml. / Stavební podnikání města Loun před Bílou horou
Bohumír Roedl st. / Misionář P. Vilhelm Illing ze Žatce, „conquistador druhé generace“
Václav Vančura / Barokní oltáře kostela sv. Mikuláše v Lounech