Startseite » Veröffentlichungen » Sborník okresního archivu v Lounech » (Čeština) Smolné knihy města Loun. Sborník okresního archivu v Lounech VI.

(Čeština) Smolné knihy města Loun. Sborník okresního archivu v Lounech VI.

Autor: Roedl Bohumír
Vydavatel: Státní okresní archiv v Lounech
Místo vydání: Louny
Rok vydání: 1993
Počet stran: 111
ISSN: 1210-3675

rozebráno

Obsah
Články, studie a historické eseje
Bohumír Roedl / Kriminalita na Lounsku a její postih v letech 1571-1632
Edice knihy I C 26
Regesta z knihy I C 27
Příloha I: Přehled exekucí vykonaných v Lounech v letech 1571-1725 na základě pramenů lounské provenience
Příloha II: Ukázky z knihy I C 27
Místní rejstříky
Rejstřík šlechty