(Czech) Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska

Autor: (Czech) HORÁK, Tomáš

Vydavatel: (Czech) Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Rok vydání: 2003

ISBN: (Czech) 80-86067-77-7

Cena: nicht mehr aufgelegte

 

Základní info:

(Czech) Dějiny varhan a varhanářství na Lounsku.