(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší: věstník okresního archivu Semily. Sv. 2

Vydavatel: Okresní archiv Semily se sídlem v Bystré nad Jizerou

Místo vydání: Bystrá nad Jizerou

Rok vydání: 1989

Počet stran: 146

ISBN: 80-900010-0-9

Cena: 20 Kč

 

Základní info:

K dostání v SOkA Semily

 

Obsah:

Články
Jiří Sigl – Vladimír Wolf / Zjišťovací archeologický výzkum hrádku v poloze Hradiště u Horních Štěpanic
Boris Titzl / František Bakule a jeho působení na Malé Skále v letech 1901-1913
Milena Lenderová / Divadlo Dělnického domu v Semilech
Václav Votoček / Šachistka Věra Menčíková
Oldřich Turčín / Pochody smrti válečných zajatců Českým rájem a Podkrkonoším
Materiály
Ivo Navrátil / Únor 1948 na Semilsku v situačních zprávách SNB – II. část (edice)
Drobnosti
Miroslav Cogan / Krkonošské epizody v díle Karla Vika
Miloš Pojkar / Kopicova kamenná galerie v Kacanovech
Ivo Navrátil / Pokus o zřízení manufakturní tiskárny kartounů v Lomnici nad Popelkou
Luděk Štěpán / Plány lidových staveb v semilském okresním archivu
Kronika
Činnost okresního archivu Semily v roce 1988 (Vlasta Šimková)
Historicko-dokumentační komise při OV ČSPB Semily (Oldřich Rydval)
JUDr. Václav Lukáš (Miroslav Kubát)
Za Janou Hlavovou (Oldřich Turčín)
Literatura