(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník. Sv. 11

Vydavatel: Státní okresní archiv Semily ve spolupráci s Okresním úřadem Semily a Okresním muzeem a galerií v Jičíně

Místo vydání: Semily

Rok vydání: 1998

Počet stran: 283

ISBN: 978-86254-00-3

Cena: 80 Kč

 

Základní info:

K dostání v SOkA Semily

 

Obsah:

Články a studie
Tomáš Tomíček – Jiří Úlovec / Hrad Kumburk. II. Stavební podoba hradu
Milena Lenderová / Ze Semil na Balkán: Josef František Novák, arcibiskup zadarský
Zdeněk Fišer / Podíl Josefa Šmída ze Staré Vsi na zavádění jednoduché techniky v zemědělství moravské Hané
Miloš Resl / Jilemnické kořeny skladatele Stanislava Macha
Miloš Resl /ilemnické kořeny skladatele Stanislava Macha
Materiály
Jan Prostředník – Vít Vokolek / Archeologický výzkum skalních lokalit Českého ráje v letech 1994-1997
Jiří Waldhauser – Michal Lutovský / Zjišťovací archeologický výzkum laténského opevnění Semín roku 1993
Vojtěch Ron / Nejstarší železnobrodská kronika Jana Tepra
Jaroslav Vávra / Dramaturgie pěveckého spolku Jizeran v Semilech v polistopadové době
Drobnosti
Robert R. Novotný / K dataci druhé nejstarší turnovské listiny
Jaroslav Wagner / Architekt a stavitel Josef Oppolzer
Václav Votoček / Alfred Semilský z rodu Schönfeldů
Tomáš Řídkošil / Geologická činnost vody a souvislosti s povodněmi
Kronika
Zprávy o činnosti archivů a muzeí
Výstavy drahých kamenů v Českém ráji (Tomáš Řídkošil)
Česká zeolitová skupina a seminář Zeolity v Turnově (Tomáš Řídkošil)
Z expedic OMČR v Turnově. III. Okolí města Tucson v Arizoně (Tomáš Řídkošil)
K životnímu jubileu kronikáře Josefa Novotného (Václav Votoček)
Literatura
Bibliografický přehled prvních 10 ročníků vlastivědného sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší (Ivo Navrátil)