(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník. Sv. 5

Vydavatel: Okresní archiv Semily v Bystré nad Jizerou

Místo vydání: Bystrá nad Jizerou

Rok vydání: 1992

Počet stran: 209

ISBN: 80-901284-0-8

Cena: (Czech) Rozebrán

 

Obsah:

Články
Josef Hanzal / Josef Pekař – historik české půdy
Petr Čech – Michal Lutovský / Švédské šance v pravěku a rané době dějinné
Jan Luštinec / Příspěvek k umělecko-historickému zhodnocení kostela sv. Vavřince v Jilemnici
Jan Tomíček / Varhany v horním Pojizeří – část I.
Hana Maierová / První tři desetiletí v historii turnovského muzea
Václav Votoček / K počátkům vojenského odboje na Semilsku
Materiály
Jindřich Francek / Písemné prameny k dějinám města Jičína
Vladimíra Jakouběová / Lidová architektura na fotografiích Petra Matouška
Dagmar Lachmanová / Profesor Jiří Trejbal a národopis
Ivo Navrátil / Desfourská panství v berní rule roku 1654 (edice)
Drobnosti
Jiří Waldhauser / První stadium vývoje města Mladé Boleslavi podle aktuálních historických pramenů
Jiří Slavík / Příspěvek ke stavební podobě turnovských domů
Miroslav Cogan / Počátky moderního kamenářského průmyslu v Turnově
Milena Lenderová / Působení frankofilních spolků Alliance Française v Jičíně a v Turnově
Jaroslav Barták / Jilemnické plastiky Bohumila Kafky
Jan Šťovíček / Nad národopisnými sběry Jaroslava Večerníka
Kronika
Zprávy o činnosti archivů a muzeí
Archeologické akce a nálezy jičínského muzea v letech 1990 až 1991
Literatura