(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník. Sv. 6

Vydavatel: Státní okresní archiv Semily se sídlem v Bystré nad Jizerou

Místo vydání: Bystrá nad Jizerou

Rok vydání: 1993

Počet stran: 185

ISBN: 80-901284-1-6

Cena: 30 Kč

 

Základní info:

K dostání v SOkA Semily

 

Obsah:

Články a studie
Miroslav Cogan / Kostely v Jenišovicích, Železném Brodě a Lomnici nad Popelkou
Jan Tomíček / Varhany v horním Pojizeří – II. část
Vojtěch Ron / První poznámky k železnobrodským pašijím
Milena Lenderová / Působení Antonína Marka jako školdozorce turnovského vikariátu
Karel Kučera / Úvaha nad dílem Karla Kazbundy
Ivo Navrátil * K událostem let 1968-1970 v semilském okrese – I. část
Materiály
Jiří Slavík – Ladislav Svoboda / Nástin vývoje tvrzí na Jičínsku
Eva a Karol Bílkovi / Přehled osobních fondů v Literárním archivu PNP (se vztahem k Českému ráji a Podkrkonoší)
Drobnosti
Jiří Slavík / K charakteru zástavby jičínských předměstí v 16. století
Miroslav Cogan / Objev mytologických fresek v Mnichově Hradišti
Valburga Wowková / Na stopě zapomenuté literátky
Jaroslav Barták / Turnovské zastavení Emy Destinnové
Václav Votoček / František Hyška – veřejný činitel a organizátor boje proti nacismu
Kronika
Zprávy o činnosti archivů a muzeí
Archeologické výzkumy turnovského muzea v Mladé Boleslavi za rok 1992
Cena Josefa Pekaře
Aleš Fetters – Karel Samšiňák sedmdesátiletý (Aleš Fetters)
Vzpomínka na Rudolfa Turka (Jan Prostředník)
Literatura