(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník. Sv. 7

Vydavatel: Státní okresní archiv Semily se sídlem v Bystré nad Jizerou

Místo vydání: Bystrá nad Jizerou

Rok vydání: 1994

Počet stran: 219

ISBN: 80-901284-3-2

Cena: 35 Kč

 

Základní info:

K dostání v SOkA Semily

 

Obsah:

Články a studie
Jan Prostředník / Novopacké hrnčířství od pravěku po středověk
Jiří Slavík / Turnovská radnice v letech 1526 až 1993
Jindřich Francek / Rebelie železnických poddaných v 17. století
Jan Šťovíček / Národopisná výstava českoslovanská v horním Pojizeří
Jiří Procházka / Spor o výrobu jabloneckého zboží v čase mnichovské tragédie
Ivo Navrátil / K událostem let 1968-1970 v semilském okrese II
Materiály
Vratislav Nejedlý – Miloš Suchomel – Pavel Zahradník / Mariánské a další světecké sloupy na Jičínsku
Drobnosti
Jiří Waldhauser / Zánik keltského osídlení Českého ráje a Pojizeří na základě archeologického výzkumu v Branžeži v roce 1993
Jiří Úlovec / Příspěvek k historii tvrze v Mlázovicích
Milena Lenderová / Neznámá registra P. Antonína Marka
Jaroslav Barták / Architekt Jan Vejrych a nevkus (?) české neorenesance
Kronika
Zprávy o činnosti archivů a muzeí
Přehled archeologických výzkumů turnovského muzea v letech 1992-1993 (Jan Prostředník)
K šedesátinám Františka Nováka (Jan Drahoňovský)
K pětašedesátým narozeninám Josefa V. Scheybala (Vladimíra Jakouběová)
Literatura