(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník. Sv. 8

Vydavatel: Státní okresní archiv Semily ve spolupráci se Státním okresním archivem Jičín, okresními úřady v Semilech a Jičíně

Místo vydání: Bystrá nad Jizerou

Rok vydání: 1995

Počet stran: 294

ISBN: 80-901284-4-0

Cena: 40 Kč

 

Základní info:

K dostání v SOkA Semily

 

Obsah:

Články a studie
Jiří Úlovec a Zdeněk Fišera / Příspěvek k dějinám a stavebnímu vývoji hradu Zbirohu
Oldřich Turčín / Jeroným Bukovský z Neudorfu, regent smiřických panství
Luboš Lancinger – Ladislav Svoboda / Střížkův plátenický dům v Horní Branné
Robert Sak / Dva gentlemani (O vzájemném vztahu F. L. Riegra a A. Staška)
Milena Lenderová / Francouzský konzul v Českém ráji (Přátelství P. Claudela, Z. Braunerové a M. Martena)
Jan Luštinec / Krkonošské muzeum v Jilemnici v historickém vývoji 1891-1945
Z holanovské konference 1994
Eva Mikanová / Hudební kultura na valdštejnských panstvích v 17. a 18. století
Marie Vojtíšková / Poustevnictví v českém baroku
Vojtěch Ron / Divadlo kolem V. K. Holana Rovenského
Materiály
Vratislav Nejedlý – Miloš Suchomel – Pavel Zahradník / Mariánské a další světecké sloupy na Semilsku
Viktor Srb / Z výsledků sčítání lidu v roce 1991
Jan Prostředník / Archeologické výzkumy turnovského muzea v roce 1994
Drobnosti
Jiří Kalferst – Jan Prostředník / Výzkum hradu Dolní Štěpanice
Jan Prostředník / Příspěvek k dějinám stavebního vývoje města Jičína v 16. století
Vladimíra Jakouběová / Novověké hrnčířství na Novopacku
Miloš Plachta / Zapomenutý pedagog Jan Dolenský
Jaroslav Barták / Malíř, pěvec a básník Antonín Fedor Kracík
Kronika
Zprávy o činnosti archivů a muzeí
Sedmdesátiny Oldřicha Turčína (Jindřich Francek)
Maličko elegické distichon – Přemyslu Koldovskému k sedmdesátinám (Eliška Pilařová)
K osmdesátým narozeninám Miloše Gerstnera (Miloslav Bartoš)
Půl století od úmrtí Jaroslava Macouna (Karol Bílek)
Literatura