(Czech) Změny v povinnostech likvidátorů a insolvenčních správců v souvislosti se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník

Leider ist der Eintrag nur auf Tschechisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Upozorňujeme, že zrušení povinnosti likvidátorů a insolvenčních správců předkládat soudu při výmazu právnické osoby z obchodního rejstříku potvrzení o projednání zabezpečení dokumentů zanikajícího původce se vztahuje na ty právnické osoby, které vstoupily do likvidace nebo insolvenčního řízení po 1. lednu 2014. Tyto právnické osoby mají pouze povinnost požádat příslušný státní archiv o výběr archiválií mimo skartační řízení.

Právnické osoby, které vstoupily do likvidace nebo insolvenčního řízení před 1. lednem 2014 jsou povinny nejen požádat příslušný státní archiv o výběr archiválií mimo skartační řízení, ale zároveň musí i nadále předkládat při výmazu z obchodního rejstříku potvrzení o projednání zabezpečení dokumentů zanikajícího původce.