(Czech) Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 15/2006

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 2006

Počet stran: 227

ISBN: 80-86319-09-1

ISSN: 1211-9172

Cena: 100 Kč

 

Základní info:

Sborník je možné koupit nebo objednat na adrese Státní okresní archiv Česká Lípa, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa nebo na sokaceskalipa@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Články a studie
Jiří Úlovec / Příspěvek k historii a stavební podobě tvrze v Útěchovicích
Jaroslav Panáček / Pivovary a várečné právo v České Lípě
Martin Aschenbrenner / Ferdinand V. Dobrotivý očima místního tisku
Petr Kühn / Osudy Holého vrchu u České Lípy
Zuzana Raková / Oslavy státních svátků v České Lípě v období první republiky
Václav Frömmel / Odborná škola pro kreslení a modelování. Světové výročí 150 let od otevření školy v Kamenickém Šenově v roce 1856
Jaroslav Beneš / Návrat na staré hranice. Obnovení finanční stráže v Lužických horách v květnu a červnu 1945
Miroslav Honců / Přírodovědné hodnocení pískovny v Provodíně, k.ú. Provodín, okr. Česká Lípa
Drobnosti
Petr Gajdošík / Heraldické památky maltézských velkopřevorů v Horní Libchavě
Jaroslav Panáček / Bedřich Smetana v České Lípě?
Oldřich Roztočil / Vývržky kalouse ušatého (Asio otus) z městské části České Lípy
Petr Havránek / Skalní mísy v Lužických horách?
Petr Kühn / Zlaté a stříbrné doly u Naděje a Mimoně?
Zprávy
Miloslav Sovadina / Edice nejstarší českolipské městské knihy
Miloslav Sovadina / Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska – Klubu přátel muzea za léta 2004 a 2005
Olga Drahotová / Michal Gelnar – 60 let
Miloslav Sovadina / Ladislavu Smejkalovi k šedesátým narozeninám
Ladislav Smejkal / Rudolf Novotný (1924-2005)
Ladislav Smejkal / Václav Flegl (1923-2005)