(Czech) Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 16/2007

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 2007

Počet stran: 307

ISBN: 978-80-86319-00-1

ISSN: 1211-9172

Cena: 145 Kč

 

Základní info:

Sborník je možné získat ve Státním okresním archivu Česká Lípa nebo objednat na adrese Vlastivědný spolek Českolipska, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa.

 

Obsah:

Články a studie
Jaroslav Panáček / Kuník z Weitmile „plebanus in Lipa“ a jeho rod
Petr Kühn / Poznámky k tajemnému hradu „Winterstein“ v Lužický horách
Jiří Úlovec / Tvrz a zámek ve Velkém Valtínově
Petr Gajdošík / K počátkům hornolibchavského panství řádu Maltézských rytířů
Ladislav Smejkal / Proč vznikla Jednota bratrská v Dubé
Zuzana Raková / Boj o výročí. Spor o oprávněnost oslav 600. výročí města České Lípy v roce 1937
Miroslav Honců – František Marcin / Nález hnízdotvorky pospolné (Atherix ibis (F.), hnízdotvorkovití (Athericidae) na řece Ploučnici
Marta Plánská / Inventarizační průzkum přírodní rezervace (PR) Vápenka
Materiály
Martin Aschenbrenner / Závěť Zdislava Berky z Dubé a Lipé na Zákupech
Martin Aschenbrenner / Interiéry zámku v Zákupech v polovině 19. století a možnosti jejich rekonstrukce
Ladislav Smejkal – Miloslav Sovadina / Stopami vlastivědy. Čtyřicet let činnosti Klubu přátel muzea
Drobnosti
Michal Gelnar / Keramické „radýlko“. Příspěvek k dějinám sklářské techniky
Michal Gelnar / Barokní lustrové ověsky ze sklárny Rollhütte v Lužických horách. Příspěvek k typologii českých lustrových ověsů
Michal Gelnar / Skleněné přesleny z Lužických hor. Hmotné prameny z naleziště sklárny Nová Huť
Jaroslav Beneš / Celnice v Horní Světlé
Zdeněk Pokorný / Zapomenutý hrdina JUDr. Vladimír Hora
Petr Havránek / Pivovarské sklepy v Mimoni
Petr Havránek / Skalní reliéfy u Mařenic
Petr Kühn / Málo známý nápis na Dutém kameni u Cvikova
Miloslav Sovadina / Změna v územním rozsahu okresu Česká Lípa
Jiří Brožek / Hnízdění dudka chocholatého (Upupa epops)
Kronika
Miloslav Sovadina / Rozloučení s JUDr. Richardem Klosem