(Czech) Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 17/2008

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 2008

Počet stran: 319

ISBN: 978-80-86319-11-7

ISSN: 1211-9172

Cena: 135 Kč

 

Základní info:

Sborník je možné koupit nebo objednat na adrese Státní okresní archiv Česká Lípa, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa nebo na sokaceskalipa@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Články a studie
Jaroslav Panáček / Zaniklá farní ves Mnichov a její držitelé
Martin Aschenbrenner / Císař Ferdinand V. Dobrotivý očima děkanské kroniky
Robert Krejcar / Počátky periodického tisku v České Lípě
Martin Klement / Městské lázně v Doksech mezi lety 1906 až 1945
Petr Kühn / Tajemná vražda Josefa Kaufmanna z Horní Světlé v roce 1928 ve světle zpráv v soudobých novinách
Zuzana Raková / Kulturní aktivity českolipských spolků v meziválečném období (1918-1938)
Jana Blažková / „Odveďte to, oddělejte to a zahrabte to!“ Případ s nejasným koncem
Pavel Bezděčka – Klára Bezděčková / Mravenec rašelinný (Formica picea Nylander, 1846) na Českolipsku
Miroslav Honců – Ludvík Kašpar / Krasci (Buprestidae) Českolipska. Dodatek I.
Marta Plánská / Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace (PR) Spravedlnost
Josef Slavíček / Příspěvek k poznání vyšších hub (Makromycety) Českolipska
Drobnosti
František Gabriel – Ivan Peřina / Zásobnice na hradě Houska ve světle posledních výzkumů
Michal Gelnar / Pohár faráře Georga Leopolda Ignaze Reisiga
Harald Skala / Ústup pruských vojsk severními Čechami roku 1757
Martin Aschenbrenner / Předbělohorské urbáře statku Horní Police
Jaroslav Beneš / Pomník padlým příslušníkům finanční stráže v Dolním Podluží u Varnsdorfu
Zdeněk Vitáček – Martin Pytloun / Vydra říční (Lutra lutra) na Českolipsku
Petr Kühn / Minerály opuštěného čedičového lomu na vrchu Lipka u Stráže pod Ralskem
Petr Havránek / Prokřemenění pískovců lužského hřbetu