Publications Ostatní publikace

Ostatní publikace

Autor: (Czech) HORÁK, Tomáš

Vydavatel: (Czech) Státní okresní archiv Česká Lípa

Místo vydání: (Czech) Česká Lípa

Vydavatel: 1996

Počet stran: 131

ISBN: (Czech) 80-238-0334-4

Cena (Kč): Zdarma

Autor: (Czech) SOVADINA, Miloslav

Vydavatel: (Czech) Albis international Ústí nad Labem

Místo vydání: (Czech) Česká Lípa

Vydavatel: 1997

Počet stran: 190

ISBN: (Czech) 80-86067-07-6

Cena (Kč): Zdarma

Autor: (Czech) PATROVSKÁ, Zdena

Vydavatel: (Czech) Státní okresní archiv Louny a Městský úřad Louny

Místo vydání: (Czech) Louny

Vydavatel: 1998

Počet stran: 82

ISBN: (Czech) 80-238-3239-5

Cena (Kč): Zdarma

Autor: (Czech) SOVADINA, Miloslav

Vydavatel: (Czech) Státní okresní archiv Česká Lípa

Místo vydání: (Czech) Česká Lípa

Vydavatel: 1998

Počet stran: 194

ISBN: (Czech) 80-238-3843-1

Cena (Kč): Zdarma

Autor: (Czech) PATROVSKÁ, Zdena a Bohumír ROEDL

Vydavatel: (Czech) Státní okresní archiv Louny

Místo vydání: (Czech) Ústí nad Labem

Vydavatel: 2000

Počet stran: 118

ISBN: (Czech) 80-86067-50-5

Cena (Kč): Zdarma

Autor: (Czech) PANÁČEK, Jaroslav

Vydavatel: (Czech) Státní okresní archiv Česká Lípa

Místo vydání: (Czech) Česká Lípa

Vydavatel: 2000

Počet stran: 218

ISBN: (Czech) 80-238-5170-5

Cena (Kč): Zdarma

Vydavatel: (Czech) Státní okresní archiv Česká Lípa

Místo vydání: (Czech) Česká Lípa

Vydavatel: 2001

Počet stran: 85

Cena (Kč): Zdarma

Vydavatel: (Czech) Státní okresní archiv Česká Lípa

Místo vydání: (Czech) Česká Lípa

Vydavatel: 2002

Počet stran: 129

Cena (Kč): Zdarma

Autor: (Czech) HORÁK, Tomáš

Vydavatel: (Czech) Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Vydavatel: 2003

ISBN: (Czech) 80-86067-77-7

Cena (Kč): Zdarma

Autor: (Czech) ROEDL, Bohumír (edd.)

Vydavatel: (Czech) Nakladatelství KPL - Koniasch Latin Press, Státní okresní archiv v Lounech a Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě

Místo vydání: (Czech) Praha

Vydavatel: 2003

Počet stran: 468

ISBN: (Czech) 80-86791-04-1

Cena (Kč): Zdarma

Event

The Online Exhibitions

Výstava k dějinám sídla Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Výstavy mívají krátký život, rádi bychom proto jedné z nich umožnili prostřednictvím internetových stránek žít pomyslný druhý život. Výstava „Proměny vnější a vnitřní“ byla...