(Czech) Činnost oddělení

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Oddělení v rámci stanoveného předmětu činnosti a odborného zaměření plní při výkonu působnosti Archivu zejména tyto úkoly:

  • zjišťuje a odstraňuje závady na fyzickém stavu archiválií a jejich příčiny, provádí konzervátorské a restaurátorské práce,
  • ve spolupráci s oddělením správy fondů a sbírek umožňuje nahlížet do uložených archiválií, poskytuje informace o archiváliích a možnostech jejich využití, vyhledává v uložených archiváliích údaje, pořizuje, výpisy, opisy, a kopie, ověřuje je, zpracovává matriční rešerše a vykonává agendu s tím spojenou,
  • spravuje centrální knihovnu odborné literatury v oboru archivnictví, spisové služby a regionální historie a koordinuje činnost a doplňování knižního fondu knihoven vnitřních organizačních jednotek Archivu,
  • koordinuje kulturní a výstavní aktivity Archivu,
  • podílí se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti Archivu v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů.