(Czech) Evropské projekty

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

logo_iop_eu_mvcr_soalt_obdelnik_tesno_siroke
Projekt “Zefektivnění zveřejňování archiválií”
Číslo projektu – CZ.1.06/1.1.00/17.09402
Integrovaný operační program
Prioritní osa 1. – Modernizace veřejné správy
Oblast intervence 1.1 – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě.
Výzva č. 17 – Projekty e-Governmentu
Řídící orgán – Ministerstvo vnitra České Republiky
Investor, vlastník a provozovatel – Státní oblastní archiv v LitoměřicíchProjektový tým:
PhDr. Marek Poloncarz – Projektový manažer
Bc. Kateřina Kandlová – Administrátor a ekonom projektu
Mgr. Markéta Vladyková, Ph.D. – Odborný garant v oblasti archivnictví
Bc. Filip Šucha – Odborný garant pro ICT

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu „Zefektivnění zpřístupňování archiválií“ je zlepšení obslužnosti veřejnosti prostřednictvím nástroje pro zveřejňování digitalizovaných archiválií a zvýšení dostupnosti této služby. Dalším cílem je zvýšení bezpečnosti a sjednocení celého IT prostředí Státního oblastního archivu (dále jen SOA) v Litoměřicích, zejména v oblasti digitalizovaných a digitálních dat.

Cílů bude dosaženo prostřednictvím následujících výstupů projektu:

  • Pořízením a implementací nového datového úložiště na pobočku SOA v Litoměřicích v Děčíně se navýší kapacita datového prostoru tak, aby byl připraven na další digitalizovaný materiál.
  • Pořízením výkonového serveru na pobočku SOA v Litoměřicích v Děčíně se zvýší výpočetní výkon serveru obsluhující digitalizovaná data tak, aby lépe zvládal plnění služby veřejnosti.
  • Pořízením serverů pro 5 dislokovaných poboček SOA a implementací technologie virtuální privátní sítě do všech poboček SOA se zvýší rychlost a efektivita přenosu digitalizovaných dat do datového centra na pobočku v Děčíně. S touto inovací se zvýší bezpečnosti proti neoprávněnému používání síťové infrastruktury SOA. Instalace jednotného prostředí na všech serverech pracovišť zásadním způsobem zlepší spolupráci jednotlivých nástrojů s hlavním datovým prostorem a zároveň umožní zvýšit bezpečnost a efektivitu celého systému.
  • Pořízením nové verze archivního softwaru pro dálkový přístup k digitalizovaným archiváliím a pořádacích aplikací se zefektivní a zrychlí zpracování a zveřejňování digitalizátů. Ergonomičtější uživatelské prostředí s novými funkcemi zvýší komfort návštěvníků portálu. Doplnění modulu evidence kartoték umožní zpracování a zveřejnění dalšího typu archiválií.

Digitalizace a dálkový přístup k archiváliím a archivním pomůckám zvyšuje badatelský komfort laickým i profesionálním uživatelům. Jedná se o nejpřístupnější možnost bádání pro tělesně postižené uživatele. Zvyšuje ochranu archiválií před poškozením, zničením a zcizením.

Haromonogram realizace projektu:
01/2015 zahájení projektu
03/2015 výběrová řízení na pořízení hardwarového vybavení
03/2015 výběrové řízení na upgrade softwaru pro dálkový přístup k digitalizovaným archiváliím a pořádání archiválií
04 – 07/2015 implementace a instalace hardwarového vybavení
04 – 07/2015 upgrade softwaru pro dálkový přístup k digitalizovaným archiváliím a pořádání archiválií
08/2015 zkušební provoz
09/2015 ukončení projektu

Financování projektu:
celkový rozpočet projektu – 1 815 000,-
dotace z IOP EU – 1 542 750,-
ze státního rozpočtu – 272 250,-

Kontakty:
Email: info@soalitomerice.cz
Tel.: +420 477 755 975

www.soalitomerice.cz
www.strukturalni-fondy.cz/iop

Spolufinancováno z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj
Šance pro váš rozvoj