(Czech) Legionáři: rodáci, občané a obyvatelé obcí okresu Semily. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 7

Autor: VONDRÁČKOVÁ, Daniela

Vydavatel: Okresní úřad Semily pro Státní okresní archiv Semily

Místo vydání: Semily

Rok vydání: 2002

Počet stran: 173

ISBN: 80-86254-06-2

ISSN: 1211-975X

 

Základní info:

Publikace je rozebrána

 

Obsah:

Úvodem
Legie na bojištích první světové války
Francouzská legie
Italská legie
Ruská legie
Struktura československého vojska v zahraničí za světové války
Život legionářů po návratu
Semily
Horní Branná
Jilemnice
Turnov
Legionářské příběhy
František Novotný – Ruské zajetí
Bohumil Šulc – Bitva u Zborova
Jan Janoušek – Vstup do italských legií
František Pozdníček – Boje o Vouzieres
František Klor – Za poručíkem Vojtěchem Plívou
František Hlubuček – Bitva u Dalmátova
František Hlubuček – Plavba do vlasti
František Šmíd – Z Vladivostoku do Terstu
Legionářské portréty
Josef Čečelka
Jaroslav Doležal
Václav Drahoňovský
František Housa
Josef Mánek
Josef Müller
František Neťuka
Josef Nosál
František Novotný – Ruské zajetí
Vojtěch Plíva
Jaroslav Podobský
Antonín Vajs
Karel Hašler: Sibiřští hoši
Soupis legionářů podle obcí
Podobenky legionářů
Použité prameny a literatura