Home » Publications » Sborník okresního archivu v Lounech » (Čeština) Sborník okresního archivu v Lounech II.

(Čeština) Sborník okresního archivu v Lounech II.

Vydavatel: Okresní archiv v Lounech
Místo vydání: Louny
Rok vydání: 1988
Počet stran: 88

rozebráno

Obsah
Články, studie a historické eseje
Petr Holodňák / Osídlení středního Poohří v době laténské. Nástin stavu terénního a teoretického výzkumu.
Jan Sommer / Gotický kostel ve Smolnici
Jaroslav Vaniš / Od lounského městského písaře Jana ze Žlutic k pánům Světeckým z Černčic
Bedřich Štauber / Dělové koule z lounského opevnění
Olga Fejtová / Ekonomická a sociální struktura lounských měšťanů v době předbělohorské
Bohumír Roedl / Praha v kronice Pavla Mikšovic
Karel Mareš / Války o dědictví rakouské a jejich odraz v životě poddaných konventního panství kláštera v Dolním Ročově
Radka Stejskalová / Vývoj politických stran v Lounech v 1. polovině 30. let