Home » Publications » Sborník okresního archivu v Lounech » (Čeština) Sborník okresního archivu v Lounech III.

(Čeština) Sborník okresního archivu v Lounech III.

Vydavatel: Okresní archiv v Lounech
Místo vydání: Louny
Rok vydání: 1990
Počet stran: 67

rozebráno

Obsah
Články, studie a historické eseje
Josef Bubeník / Slovanské osídlení středního Poohří a počátky Žatce
Zdeněk Uhlíř / Poutnictví v Lounech v době předhusitské
Jan Pařez / Lounská městská správa a její úředníci 1418-1442 v světle diplomatického materiálu lounské provenience
Jaroslav Vaniš / Mikuláš z Černčic
Bohumír Roedl / K historické topografii Žatce v 16. a počátkem 17. století
Karel Mareš / Zemědělství na Lounsku ve 2. polovině 50. let