Home » Publications » Sborník okresního archivu v Lounech » (Čeština) Sborník okresního archivu v Lounech VII.

(Čeština) Sborník okresního archivu v Lounech VII.

Vydavatel: Státní okresní archiv v Lounech
Místo vydání: Louny
Rok vydání: 1995
Počet stran: 87
ISSN: 1210-3675

rozebráno

Obsah
Články, studie a historické eseje
Jan Pařez / Několik příspěvků k sociální struktuře Loun od poloviny 14. do počátku 17. století
Karel Mareš / Cesty vzniku knihovny augustiniánského kláštera v Dolním Ročově a zajímavější původní majitelé knih
Jan Mareš / Vydání při obnovování městské rady v Lounech na přelomu 16. a 17. století
Jiří Úlovec / Zaniklý hrad Křečov. Příspěvek k jeho dějinám a architektonické podobě
Jiří Úlovec / Příspěvek k dějinám a stavební podobě tvrze v Hlubanech