Home » Publications » Sborník okresního archivu v Lounech » (Čeština) Sborník okresního archivu v Lounech X.

(Čeština) Sborník okresního archivu v Lounech X.

Vydavatel: Státní okresní archiv Louny
Místo vydání: Ústí nad Labem
Rok vydání: 2001
Počet stran: 278
ISSN: 1210-3675

rozebráno

Obsah
Články, studie a historické eseje
Petr Novák / Louny ve světle archeologických nálezů
Petr Hlaváček / Curriculum vitae domini Wieczemili († 1411), plebani ecclesiae beatae Mariae virginis in Zacz. Poznámky k církevnímu životu v královském městě Žatci na přelomu 14. a 15. století
Jan Mareš / Vzestup a pád lounského měšťana Jeronýma Vandova
Jiří Úlovec / Tvrz a zámek ve Velemyšlevsi
Bohumír Roedl / Dodatek k Hošťálkům z Javořice a rodině Pavla Skály ze Zhoře
Hedvika Kuchařová / Třicetiletá válka Jana Tomáše Brisigella
Karel Mareš – Květa Marešová / Vývoj populace obce Ročova v letech 1655-1800
Radana Mülerová / Franz Kafka a Siřem
Jana Kuprová / Žatecké divadlo v prvních letech po vzniku ČSR. Sonda do dějin německého divadelnictví v Čechách
Stanislav Kasík / Nové symboly měst a obcí okresu Louny v letech 1990-2000