(Czech) Svědectví z morového času. Kniha svědeckých výpovědí u městského soudu v Žatci z let 1580-1587.

Autor: (Czech) ROEDL, Bohumír (edd.)

Vydavatel: (Czech) Nakladatelství KPL - Koniasch Latin Press, Státní okresní archiv v Lounech a Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě

Místo vydání: (Czech) Praha

Rok vydání: 2003

Počet stran: 468

ISBN: (Czech) 80-86791-04-1

Cena: out of print

 

Základní info:

Recenze: Pavla Slavíčková, in. Porta Bohemica: sborník historických prací č. 3, Ústí nad Labem 2005. Tomáš Sterneck, in. Folia Historica Bohemica č. 21, Praha 2005.