(Czech) Valdštejnská loggie a komponovaná barokní krajina okolí Jičína: sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 6. – 8. března 1997 v Jičíně. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 3

Vydavatel: ZO Českého svazu ochránců přírody Křižánky ve spolupráci se Státním okresním archivem Semily

Místo vydání: Turnov

Rok vydání: 1997

Počet stran: 196

ISBN: 80-901284-8-3

 

Základní info:

Titul je rozebrán

 

Obsah:

Předmluva (Lenka Šoltysová)
Úvod
Zahájení konference (Ing. Jiří Vitvar, PhDr. Josef Štulc, Ing. Miloslav Šebík, Vladimír Carda, Zdeněk Novák, Ernst Waldstein, Jiří Dienstbier)
Jaroslav Wagner / Valdštejnská loggie, její stavební vývoj a význam v evropské architektuře
Archeologie a historie
Eva Ulrychová / Archeologické nálezy z okolí Valdštejnovy loggie v Jičíně-Sedličkách
Ivana Čornejová / Albrecht z Valdštejna a počátky jezuitské koleje v Jičíně
Petr Fidler / Kostel sv. Jakuba Většího v Jičíně a architekt Giovanni Battista Pieroni
Lydia Baštecká / Soubor barokních kostelů na Broumovsku
Ladislav Smejkal / Valdštejnský klášter v České Lípě
Krajina a architektura
Drahoslav Šonský / Adaptace historického parku pro účely současného využití, modelový objekt Libosad v Jičíně
Jan Hendrych / Krajina kulturní a historická
Jan Bukovský / Valdický kartouz a jeho úloha v rámci kartuziánské architektury
Přírodní poměry území
Martin Košťák / Geologická stavba a vývoj krajiny v okolí Jičína
Václav Ziegler / Hodnota krajiny Českého ráje
Ivan Suchara / Botanické poznámky k Libosadu a Valdické oboře
Pavel Bulíř / Revitalizace systému trvalé zeleně v povodí Poráku
Antonín Marián Svoboda / Přínos pěstování okrasných a ovocných dřevin pro kulturní krajinu – na příkladu Mazánkových školek v Soudné u Jičína
Zdeněk Mrkáček / Živá příroda jako součást komponované barokní krajiny okolí Jičína
Zdeněk Brožek / Hospodaření v lesích Českého ráje
Umělecká historie památek a jejich ochrana
Dana Novotná / Stavby barokního klasicismu na valdštejnském panství
Michaela Líčeniková / Úloha Nicola Sebregondiho ve službách vévody Albrechta z Valdštejna
Fabrizio Nosari / Nicolo Sebregondi urbanista
Jan Hendrych / Několik poznámek k fenoménu valdické obory
Marek L. Krejčí / Poznámky k systému financování obnovy valdštejnské loggie v Jičíně
Jiří Starý / Problematika obnovy loggie
Renata a Martin Lhotákovi / Návrh na využití valdštejnské loggie a čestného dvora
Milan Smolík / Ochrana valdštejnských památek v Jičíně
Jiří Němeček / Dnešní vztah veřejnosti k památkám
Eva Lukášová / Ochrana památek a občanské iniciativy
Filosofie krajiny a její ochrana
Jana Hofmanová / Jičín a jeho kraj v literární tvorbě
Josef Hetych / Valdštejnská komponovaná krajina v prózách Jaroslava Durycha
Miloš Šejn / Několik poznámek ke krajině
Karel Štefek / K duchovní fyziognomii Jičínska
Jan Křtitel Čeliš / Člověk a krajina, duchovní aspekty
Václav Cílek / Hospodaření s prostorem krajiny
Tomáš Tomsa / Ochrana přírody a krajiny v Českém ráji
Ze vzpomínek Antonína Fingerlanda
Seznam účastníků konference
Obrazová dokumentace