Home » Publications » Z Českého ráje a Podkrkonoší » (Čeština) Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník. Sv. 13

(Čeština) Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník. Sv. 13

Vydavatel: Státní okresní archiv Semily ve spolupráci s Okresním úřadem Semily a Okresním muzeem a galerií v Jičíně
Místo vydání: Semily
Rok vydání: 2000
Počet stran: 297
ISBN: 80-86254-04-6
ISSN: 1211-975X
Cena: 120 Kč

K dostání v SOkA Semily

Obsah
Články a studie
Jan Prostředník / Pravěké a středověké osídlení Turnova ve světle archeologických nálezů.Příspěvek k stavebnímu vývoji města od jeho založení do konce středověku
Miroslav Cogan / Působení Jana Jiřího Hertla v Turnově
Zdeněk Fišer / Poslanec Karel Tomíček voličům Jilemnicka ze zasedání říšského sněmu v Kroměříži 1848-1849
Robert R. Novotný / Nobilitace Františka Ladislava Riegra
Ivo Navrátil / Ilegální protikomunistická organizace v Semilech. Příspěvek k dějinám třetího odboje
Materiály
Eva Sojková / Lidové zvyky na Rokytnicku kolem roku 1890
Jaroslav Šůla / Vzpomínky československého dobrovolce – starodružiníka Karla Holého
Osudy
Antonie Hofmanová (Jaroslav Dejmek)
Josef Hrubý (Jaroslav Dejmek)
Josef Michal (Miroslav Havelka)
Vratislav Michal (Miroslav Havelka)
JUDr. Bohuslav Peroutka (Miroslav Havelka)
Václav Petrák (Miloš Gerstner)
Bohuslav Šír (Miloš Gerstner)
Ladislav Trejbal (Ivo Navrátil)
Drobnosti
Stanislav Hlava / 250 let divadla v Bozkově
Robert R. Novotný / Několik poznámek ke komunální heraldice
Kronika
Zprávy o činnosti muzeí a archivů
Nové expozice Městského muzea v Železném Brodě (Lubomír Procházka)
Výstava kresebného díla J. V. Scheybala v Hořicích (Lubomír Procházka)
Šperky novozélandských řezbářů v Turnově (Tomáš Řídkošil a Vladimír Čížek)
Člověk proti nemocem (Vítězslav Kuželka .. et al.)
Vyzdvižení smírčího kříže na Veliši (Jaromír Gottlieb)
Za Libuší Šolcovou (Lubomír Procházka)
K osmdesátinám Milouše Drbohlava (Marie Drašnarová)
Nedožitá osmdesátka Jaroslava Šulce (Bohumil Šimůnek)
Literatura