(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník. Sv. 4

Vydavatel: Okresní archiv Semily v Bystré nad Jizerou

Místo vydání: Bystrá nad Jizerou

Rok vydání: 1991

Počet stran: 161

Cena: Zdarma

 

Obsah:

Články
Vlastimila Hamáčková / Židovský hřbitov v Turnově
Milena Lenderová / Turnovská městská škola v letech 1772 až 1870
Jan Šťovíček / Dolování uhlí na Lomnicku
Václav Votoček / Po stopách semilského okrašlovacího spolku
Vilém Kmuníček / Větrov Zdeňka Róna
Materiály
Jan Bayer / Domov v Čechách císařsko-královských, republikánských, protektorátních a komunistických
Lubomír Procházka – Jan Luštinec / Fotodokumentace lidové architektury ve fondech Krkonošského muzea v Jilemnici
Drobnosti
Ludvík Schmid / Jan Antonín Želízko
Vojtěch Ron / K poslední inscenaci sousedského divadla
Kronika
Zprávy o činnosti okresního archivu Semily a muzeí semilského okresu
Pekařova společnost Českého ráje (Hana Maierová)
Za Vladimírem Rudou (Jan Šťovíček)
Literatura