Fontes Nissae – Prameny Nisy, č. IX

Rok vydání: 2008

Počet stran: 282

Cena: 150 Kč

 

Základní info:

Státní okresní archivy v Liberci a Jablonci nad Nisou, Krajská vědecká knihovna v Liberci se od roku 2000 spolupodílejí na vydávání regionálního historického sborníku Fontes Nissae – Prameny Nisy. Hlavním nositelem vydavatelských práv tohoto sborníku je Technická univerzita Liberec (Katedra historie).

 

Obsah:

Milan Svoboda / Kaple Božího hrobu v Liberci
Martin Groman / Liberecká Stráž severu a rok 1948
Kateřina Lozoviuková / Tresty smrti udělené u Mimořádného soudu v Liberci
Anna Habánová / Portrét není realita, ale filosofie a poznání
Milan Svoboda / Popis panství Liberec podle Berní ruly z roku 1677
Jiří Janáček / Divadelní společnost V. Tháma a V. Svobody v Liberci (Popis archivního materiálu ze Státního okresního archivu v Liberci)
Jan Kašpar – Alena Pečová / Archiválie bezpečnostních sil (četnických stanic a stanic Sboru národní bezpečnosti uložené ve fondech SOkA Jablonec nad Nisou)
Hana Chocholoušková / Policie a četnictvo ve fondech Státního okresního archivu Liberec
Zprávy
Medailony