Historie Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou

Pokud jde o existenci předválečného jabloneckého městského archivu, z důvodu nedlouhé historie obce splýval tento s registraturou tehdejšího městského úřadu.

Ze samostatných archivů byl v Jablonci nejprve ustaven Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technickou práci, a sice jako samostatná pobočka Národního technického muzea v Praze. Tento archiv se staral o písemnosti zrušených či rušených výrobních a obchodních podniků.

V padesátých letech v Jablonci působil Státní archiv. Instituce vznikla v roce 1947 a pod názvem expositura Archivu Ministerstva vnitra měla původně sídlo v sousedním Liberci. Po několika správních reformách znamenajících změnu sídla, kompetencí i názvů, a po spojení s jinými archivy získala nakonec instituce název Státní oblastní archiv (SOA) a za své sídlo Litoměřice. V Jablonci nad Nisou pak zůstala pouze jedna z poboček SOA, a to až do svého zrušení roku 1993.

Na počátku padesátých let byly položeny základy k organizaci okresních archivů ve všech okresech Libereckého kraje. Okresní archiv v Jablonci nad Nisou byl ustaven relativně pozdě, až v říjnu 1953.

V první polovině padesátých let byl archiv umístěn v budově bývalé exportní firmy Thiele a Rode v Jablonci nad Nisou. Od července 1959 měl hlavní sídlo ve Smržovce, v budově tamní spořitelny. Další depositáře měl okresní archiv na počátku šedesátých let v Jablonci nad Nisou a v Železném Brodě (správní reformou 1960 se totiž brodský městský archiv, jenž dříve podléhal okresnímu archivu v Semilech, stal detašovaným pracovištěm jabloneckým).

V polovině roku 1960 byla dokončena zásadní delimitace písemností mezi tehdejší jabloneckou pobočkou Národního technického muzea a okresním archivem.

V září 1961 se hlavní sídlo archivu přeneslo zpět ze Smržovky do Jablonce nad Nisou. Do konce roku 1963 byl materiál shromážděn v Jablonci a archivu tak zbyla centrála ve středu města a železnobrodské pracoviště. V roce 1977 pak získal archiv do užívání bývalý evangelický kostel v obci Nová Ves nad Nisou, čímž počet jeho odloučených pracovišť dosáhl počtu dvou.

Novelou č.343/1992 Sb. archivního zákona č.97/1974 Sb. došlo k zapojení okresních archivů do standardní struktury státní správy a Okresní archiv v Jablonci získal název Státní okresní archiv (SOkA) Jablonec nad Nisou.

V létě roku 1994 se centrála archivu přestěhovala z centra do účelově přestavěného objektu uprostřed lesoparku na okraji okresního města. Železnobrodský depozitář byl vyklizen a písemnosti převezeny do jablonecké centrály v roce 1995. Jediný odloučený depozitář, který SOkA zůstal, je i dnes umístěn v bývalém evangelickém kostele v obci Nová Ves nad Nisou.
V roce 2002 se stal SOkA vnitřní organizační jednotkou SOA v Litoměřicích.

Literatura o archivu

Padrta František (ed.), Okresní archiv v Jablonci nad Nisou v letech 1976 – 1980, Jablonec nad Nisou 1980

Kašpar Jan, Dějiny Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou. In: Fontes Nissae – Prameny Nisy 1, Liberec 2000, str.185 – 189

– Mgr. Jan Kašpar, 2004