J. V. Šimák a poslání regionální historiografie v dnešní době: sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 10. – 11. května 1996 v Turnově a na Hrubé Skále. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 2

Vydavatel: Státní okresní archiv Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje v Turnově

Místo vydání: Semily

Rok vydání: 1996

Počet stran: 187

ISBN: 80-901284-5-9

Cena: 60 Kč

 

Základní info:

Lze objednat u pí Petruškové v Muzeu Českého ráje v Turnově

 

Obsah:

Úvodní slovo (Karol Bílek a Marie Kubátová)
I. Josef Vítězslav Šimák a jeho dílo
Josef Hanzal / Místo J. V. Šimáka v české historiografii
Jaroslav Čechura a Jana Šetřilová / J. V. Šimák a Josef Pekař (Příspěvek k poznání jejich vzájemného vztahu)
Vladimír Wolf / Přínos J. V. Šimáka regionální historiografii
Bohumil Jiroušek / Region jako východisko vědecké i popularizační tvorby J. V. Šimáka a Josefa Klika
Jan Prostředník / J. V. Šimák a archeologie Pojizeří
Jan Šťovíček / J. V. Šimák a počátky české etnografie
Jan Skutil / Odkaz J. V. Šimáka české onomastice
Dagmar Blümlová / Šimákův vztah ke krásné literatuře
Jan Racek / Pekařova Kniha o Kosti – Šimákova Kniha o Housce
Ladislav Tomáš / Problematika záchrany státního hradu Trosky a působení J. V. Šimáka
II. Vlastivědná práce v době Šimákově
Marek Krejčí / Příspěvek k organizaci vlastivědné práce na území Čech v letech 1918-1939
Bohdan Zilynskyj / Historická regionalistika Podkarpatské Rusi v období první republiky a český podíl na ní
Jan Smetana / Počátky severočeského regionálního dějepisectví
Lubomír Procházka / Přínos regionálních národopisných badatelů pro dokumentaci lidové architektury východních Čech
Vlastimil Svěrák / Dvě návštěvy J. V. Šimáka v Jihlavě
Rudolf Tecl / J. V. Šimák a Táborsko
III. Současné úkoly regionální historiografie
Eduard Maur / Kvantitativní historie a regionální historik
Milena Lenderová / Pojetí regionálních dějin u představitelů francouzské školy Annales
Marek Cetwiński / Dlugosz przeciwko Šimakowi: polonizacja dziejów średniowiecznego Klodzka v historiografii polskiej
Marie Macková / Renesance regionální historiografie (O hledání identity)
Milan Augustin / Význam regionální historiografie v dnešním pohraničí
František Kubů / Česká a německá regionální historie v oblasti Euroregionu Šumava
Luděk Beneš / Současný stav historiografie v regionálních muzeích
Ludomír Kocourek / Regionální dějiny, historická vlastivěda a občanská výchova
Čestmír Brandejs / Výuka regionální historie na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové
Jiří Matta / Regionální prvky ve výuce dějepisu a vlastivědy v okrese Mladá Boleslav
Příloha
Vojtěch Ron / Pocta J. V. Šimákovi